Новомиколаївська сільська військова адміністрація
Скадовського району Херсонської області

Перелік питань на перевірку знань для участі в конкурсі

Дата: 24.03.2021 23:03
Кількість переглядів: 1659

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        Розпорядження сільського голови                                                                                         Новомиколаївської сільської ради

                                                                                        19.03.2021 року № 48

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України

 «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та знання законодавства

України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційні права та свободи людини і громадянина (статті 21-64)

10. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

11. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

12. Державний бюджет України (стаття 96).

13. Повноваження Кабінету Міністрів України (стаття 85).

14. Повноваження Президента України (стаття 106).

15. Місцеве самоврядування (статті 140-146).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття, основні принципи та система місцевого самоврядування за Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 2, 4, 5).

2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).

3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).

4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування (стаття 15).

5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (статті 16, 60).

6. Правовий статус місцевого самоврядування (стаття 24).

7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).

8. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку, в галузі бюджету, фінансів і цін (статті 27-28).

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку, будівництва (статті 29, 30, 31).

11. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).

12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

14.Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

15. Повноваження виконавчого комітету (стаття 52).

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 7).

5. Основні обов'язки та права посадових осіб місцевого самоврядування (статті 8, 9).

6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів (статті 12, 12-1).

9. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).

10. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

11. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

12. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

13. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (статті 23-24).

14. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 28).

15.   Фінансовий контроль (стаття 13).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

11. Правила етичної поведінки  (статті 37-44).

12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

13. Запобігання одержання неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (стаття 24).

14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

 

V. Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки

функціональних повноважень посадових осіб - начальника фінансового відділу

1. Розпорядники бюджетних коштів (стаття 22 Бюджетного Кодексу України).

2. Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

3. Структура місцевих бюджетів (стаття 63 Бюджетного кодексу України).

4. Склад доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад  (стаття 64 Бюджетного кодексу України).

5. Виконання місцевих бюджетів (стаття 78 Бюджетного кодексу України).

6. Бюджет розвитку місцевих бюджетів (стаття 71 Бюджетного кодексу України).

7. Видатки, що здійснюються з бюджетів об’єднаних територіальних громад (стаття 89 Бюджетного кодексу України).

8. Види міжбюджетних трансфертів (стаття 96 Бюджетного кодексу України).

9. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (стаття 101 Бюджетного кодексу України).

10. Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися зі всіх видів бюджетів (стаття 91 Бюджетного кодексу України).

11. Проєкт рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються. (стаття 76 Бюджетного кодексу України).

12. Надходження спеціального  фонду  місцевих бюджетів (стаття 69-1 Бюджетного кодексу України).

13. Резервний фонд бюджету (стаття 24 Бюджетного кодексу України).

14. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України(стаття 1 Бюджетного кодексу України).

15. Затвердження місцевих бюджетів (стаття 77 Бюджетного кодексу України).

 

VІ. Питання на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи – головний спеціаліст з питань

бухгалтерського обліку

1. Основні функції бухгалтерського обліку (ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

2. Види утримань із заробітної плати працівника. (ПКУ п.167.1, ПКУ п.169.1.1, ПКУ п.169.4.1, ч.1 ст.128 КЗпП України).

3. Згідно з якими документами проводяться банківські операції? (стаття 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

4. Дебіторська і кредиторська заборгованість. (Наказ від 02.04.2014 р. № 372. Міністерство фінансів України «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ»).

5. Які розміри мінімальної заробітної плати? (Бюджетний кодекс України Стаття 38. п.5; Кодекс законів про працю України №322-VIII).

6. Порядок нарахування відпускних. (Постанова КМУ від 08.02.1995 р. №100; Постанова КМУ від 09.12. 2020 р. № 1213).

7. Обчислення середнього заробітку (Постанова КМУ від 08.02.1995 р. №100; Постанова КМУ від 09.12.2020 р. № 1213).

8. Види нарахувань на заробітну плату (Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268).

9. Головна книга. Порядок її заповнення. (Наказ МФУ № 356 від 29.12.2000р.).

10. Правила проведення інвентаризації активів та зобов’язань (Наказ МФУ «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» № 879 від 02.09.2014р.).

11. Порядок фінансування витрат (Постанова КМУ від 05.08. 2003 р. №1198).

12. Про типові форми первинної облікової документації (Наказ Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489).

13. Зберігання документів бухгалтерського обліку та звітності (Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012  № 578/5).

14. Що відноситься до поточних видатків? (Наказ МФУ «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» від 12.03.2012 № 333).

15. Що таке капітальні видатки? (Наказ МФУ «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» від 12.03.2012 № 333).

 

VІІ. Перелік питань на перевірку знання законодавства

 з урахуванням функціональних повноважень начальника відділу загальної та організаційно-кадрової роботи  

1. Організація документообігу. Робота з вхідною, вихідною і внутрішньою кореспонденцією (Інструкція з діловодства).

2. Складання та оформлення розпорядчих документів (Інструкція з діловодства).

3. Порядок і строки складання номенклатури справ (Інструкція з діловодства).

4. Формування документів у справу та порядок зберігання справ у поточному діловодстві (Інструкція з діловодства).

5. Термін та порядок розгляду звернення громадян (статті 15-16, 20  Закону України «Про звернення громадян»).

6. Звернення громадян, які не підлягають розгляду та вирішенню (статті 7-8  Закону України «Про звернення громадян»).

7. Організація особистого прийому громадян (стаття 22  Закону України «Про звернення громадян»).

8. Оформлення запитів на публічну інформацію та строки їх розгляду (статті 19-20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

9. Порядок оформлення справ із розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію.

10. Тривалість і види відпусток (Закон України «Про відпустки»).

11.Підстави припинення трудового договору (стаття 36 Кодексу законів про працю України).

12. Строки випробування та результати випробування при прийнятті на роботу (статті 27-28 Кодексу законів про працю України).

13. Строки виконання основних документів (Інструкція з діловодства).

14. Порядок ведення особових справ (постанова КМУ від 25.05.1998 № 731).

15. Порядок ведення трудових книжок. Електронні трудові книжки. (Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, Закон України «Про електронні трудові книжки»).

 

VІII. Питання на перевірку знання специфіки функціональних

повноважень начальника відділу земельних відносин, житлово-комунального господарства та правових питань

  1. Призначення державного земельного кадастру. Завдання ведення державного земельного кадастру   (статті 194, 195 Земельного кодексу України).
  2. Перехід права на оренду земельної ділянки (стаття 7 Закону України «Про оренду землі»).
  3. Підстави для виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) (стаття 3 Закону України «Про паювання земель»).
  4. Зміст права земельного сервітуту (стаття 98 Земельного кодексу України).
  5. Суборенда земельних ділянок (стаття 8 Закону України  «Про оренду землі»).
  6. Особливості встановлення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) (стаття 11 Закону України «Про паювання земель»).
  7. Підстави набуття права на землю із земель державної та комунальної власності (стаття 116 Земельного кодексу України).
  8. Завдання землеустрою (стаття 183 Земельного кодексу України).
  9. Порядок укладення договору оренди землі (стаття 8 Закону України «Про оренду землі»).

10. Покупці земель сільськогосподарського призначення (стаття 130 Земельного кодексу України).

11. Переважне право орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк (стаття 33 Закону України «Про оренду землі»).

12. Земельні торги (стаття 135 Земельного кодексу України).

13. Розірвання договору оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності у разі надання її для суспільних потреб (стаття 32-1 Закону України «Про оренду землі»).

14. Добровільна відмова від права власності або права на постійне користування земельною ділянкою (стаття 142 Земельного кодексу України).

15. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю (стаття 154 Земельного кодексу України).

 

ІХ. Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи – головний спеціаліст з юридичних питань

1. Правовий порядок в Україні (ст.ст.8, 20 Конституції України).

2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування ( стаття 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

3. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування ( стаття 13 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

4. Субєкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3 Закону України «Про запобігання корупції»).

5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.ст. 28-36 Закону України «Про запобігання корупції»).

6. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( стаття 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

7. Порядок надання земельних ділянок комунальної власності у користування та порядок передачі в оренду ( ст.ст. 123, 124 Земельного кодексу України).

8. Документація із землеустрою (стаття 25 Закону України «Про землеустрій»).

9. Договір оренди землі (ст.ст. 13-20 Закону України «Про оренду землі»).

10. Містобудівна документація на місцевому рівні: генеральний план населеного пункту, план зонування території, детальний план території (ст.ст. 17, 18, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

11. Право на виконання будівельних робіт (стаття 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

12. Перелік місцевих податків та зборів. Повноваження сільської ради щодо податків та зборів (ст.ст. 10, 12 Податкового кодексу України).

13. Склад доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади та видатки, що здійснюються з бюджету сільської територіальної громади (ст.ст. 64, 89 Бюджетного кодексу України).

14. Повноваження сільських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів (стаття 101 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»).

15. Оприлюднення інформації розпорядниками (стаття 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

 

Х. Питання на перевірку знання законодавства по функціональних повноваженнях  начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення   

1. Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти (стаття 4 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

2.  Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (статті 19-20, 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

3.  Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері повної загальної середньої освіти (стаття 5,6 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

4. Заклад дошкільної освіти, його повноваження та їх типи  (статті 11, 12 Закону України «Про дошкільну освіту»).

 5. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері дошкільної освіти (стаття 19 Закону України «Про дошкільну освіту»).

6. Організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти (статті 22, 23, 24 Закону України «Про дошкільну освіту»).

7.  Законодавство України про культуру (стаття 2 Закону України «Про культуру»).

8. Види і суб’єкти діяльності у сфері культури (стаття 12 Закону України «Про культуру»).

9. Базова мережа закладів культури (стаття 22-25 Закону України «Про культуру»).

10. Фізична культура у сфері освіти за місцем проживання та відпочинку громадян (статті 26-27 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

11. Суб’єкти сфери фізичної культури і спорту (статті 9,10,11,12,13,15,16 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

12. Фізкультурно-оздоровча діяльність серед сільського населення (стаття 29 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

13. Повноваження територіальних громад в системі надання соціальних послуг (ч.4 статті 11 Закону України «Про соціальні послуги»).

14. Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг (стаття 15 Закону України «Про соціальні послуги»).

15. Базові соціальні послуги (ч.6 статті 16 Закону України «Про соціальні послуги»).

 

ХІ. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста відділу освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення

1. Повноваження виконавчого комітету у сфері освіти, охорони здоровя, культури, фізичної культури і спорту (стаття 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

2. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти (стаття 19 Закону України «Про дошкільну освіту»).

3. Організація освітнього процесу  у закладах середньої освіти (стаття 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

4. Освітня програма (стаття 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

5. Засновник закладів загальної середньої освіти (стаття 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

6. Основні засади державної політики у сфері культури (стаття 30 Закону України «Про культуру»).

7. Складники та рівні освіти (стаття 10 Закону України «Про освіту»).

8. Організація інклюзивного навчання (стаття 20 Закону України «Про освіту»).

9. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (Наказ МОН України від 04.11.2010 №1055).

10. Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти (Наказ МОН України від 06.12.2010 №1205).

11. Територіальна доступність здобуття повної загальної середньої освіти (стаття 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

12. Форми здобуття освіти (стаття 9 Закону України «Про освіту»).

13. Обрання, призначення та звільнення керівників загальної середньої освіти (стаття 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

14. Основні напрямки позашкільної освіти (стаття 15 Закону України «Про позашкільну освіту»).

15. Фізична культура у сфері освіти (стаття 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

ХІІ. На перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста І категорії у справах дітей, сім'ї та молоді

1. Органи і служби у справах дітей та спеціальні установи, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей (ст. 1 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

2. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (ст. 2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

3. Центри медико-соціальної реабілітації дітей (ст. 9 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

4. Охорона прав дітей під час здійснення профілактики правопорушень (ст. 15 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

5. Функції служби у справах дітей (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»).

6. Дати визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування» (ст. 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

7. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (ст. 8 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

8. Органи опіки та піклування (ст. 11 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

9. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом (ст. 33 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

10. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (ст. 19 Сімейний Кодекс України).

11. Підстави позбавлення батьківських прав (ст. 164 Сімейний Кодекс України).

12. Управління майном дитини (ст. 177  Сімейний Кодекс України).

13. Особи, які не можуть бути усиновлювачами (ст. 212 Сімейний Кодекс України).

14. Прийомна сім'я (ст. 256-1 Сімейний Кодекс України).

15. Дитячий будинок сімейного типу (ст. 256-5 Сімейний Кодекс України).  

 

ХІІІ. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень головного спеціаліста

соціального захисту населення

1. Повноваження виконавчих органів сільських рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

2. Складні життєві обставини та чинники, що можуть їх зумовити (стаття 1 Закону України «Про соціальні послуги»).

3. Повноваження рад територіальних громад з надання соціальних послуг (стаття 11 Закону України «Про соціальні послуги»).

4. Класифікація соціальних послуг (стаття 16 Закону України «Про соціальні послуги»).

5. Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг (стаття 15 Закону України «Про соціальні послуги»).

6. Договір про надання соціальних послуг (стаття 22 Закону України «Про соціальні послуги»).

7. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівнених до них (стаття 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).

8. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування та її розмір (ст.ст. 16, 18 Закону України «Про державну допомогу сімям з дітьми»).

9. Пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам (стаття 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

10. Повноваження органів місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (стаття 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»).

11. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми (стаття 5 Закону України «Про протидію торгівлі людьми»).

12. Державна допомога сімям з дітьми (стаття 13 Закону України «про охорону дитинства»).

13. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (стаття 25 Закону України «Про охорону дитинства»). 

14. Розміри державної соціальної допомоги та надбавка на догляд (статті 2, 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам дитинства та дітям інвалідам»).

15. Умови, тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір (статті 22, 23 Закону України «Про загальнообов’язкове держане соціальне страхування на випадок безробіття»).

 

ХІV. Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням функціональних повноважень начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг»

1. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг (ст. 3 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

2. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг (ст. 5 п.1, п.п.1-6, п.2 Закону України «Про адміністративні послуги»).

3. Визначення терміну «адміністративна послуга» (ст. 1 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

4. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг (ст. 19 п.1-4, Закону України «Про адміністративні послуги»).

5. З якого моменту адміністративна послуга вважається наданою? (ст. 10 п.5 Закону України «Про адміністративні послуги»).

6. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг (ст. 4, п.1, п.п.1-10 Закону України «Про адміністративні послуги»).

7. Положення та Регламент центру надання адміністративних послуг (ст. 12 п.10 Закону України «Про адміністративні послуги»).

8. Визначення терміну «суб’єкт надання адміністративних послуг» (ст. 1, п.3 Закону України «Про адміністративні послуги»).

9. Єдиний державний портал адміністративних послуг (ст. 17 п.1-4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

10. Реєстр адміністративних послуг (ст. 16 п.1-3 Закону України «Про адміністративні послуги»).

11. Порядок прийняття заяв та інших документів відділом «ЦНАП» (ст. 9 п.4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

12. Порядок надання адміністративних послуг (ст. 9 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

13. Субєкти надання адміністративних послуг забовязані…(ст. 6 п.2, п.п.1-7 Закону України «Про адміністративні послуги»).

14. Дати визначення терміну «центр надання адміністративних послуг» (ст. 12 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

15. Територіальні підрозділи та ВРМ (ст. 12 п.4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

 

ХV. Перелік питань на перевірку знання законодавства

 з урахуванням функціональних повноважень адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»

1. Визначення терміну «центр надання адміністративних послуг» (ст. 12 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

2. Визначення терміну «адміністратор» (ст.13 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

3. Основні завдання адміністратора (ст. 13 п.4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

4. Права адміністратора (ст. 13 п.1-4  Закону України «Про адміністративні послуги»).

5. Відповідальні за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг (ст. 19 п. 1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

6. Порядок надання адміністративних послуг (ст. 9 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

7. Строки надання адміністративних послуг (ст. 10  п.1-3 Закону України «Про адміністративні послуги»).

8. Інформаційна картка адміністративної послуги містить інформацію (ст. 8 п.4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

9. Технологічна картка адміністративної послуги містить інформацію (ст. 8 п.4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

10. Визначення терміну «адміністративна послуга» (ст. 1 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

11. Порядок прийняття заяви на адміністративні послуги (ст. 9 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

12. Визначення терміну «субєкт звернення» (ст. 1 п.2 Закону України «Про адміністративні послуги»).

13. Визначення терміну «субєкт надання адміністративних послуг» (ст. 1 п.3 Закону України «Про адміністративні послуги»).

14. З якого моменту адміністративна послуга вважається наданою? (ст. 10 п.5, Закону України «Про адміністративні послуги»).

15. Час прийому субєктів звернень у центрі надання адміністративних послуг (ст. 12 п.11 п.п.1-3 Закону України «Про адміністративні послуги»).

 

Секретар сільської ради                                                              В. ЧОРНА

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора