Новомиколаївська сільська військова адміністрація
Скадовського району Херсонської області

ПОЛОЖЕННЯ

Фото без опису

НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЗАЧЕРГОВА ДЕСЯТА СЕСІЯ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

12 березня 2021 року                         с.Новомиколаївка                                            № 109  

 

Про затвердження Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради, затвердження його Регламенту, графіку роботи та переліку послуг

 

З метою підвищення якості надання адміністративних послуг відповідно до Конституції Українизаконів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Указу Президента України «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг» від 03.07.2009 № 508/2009, Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 № 28,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2012 за № 49/20362, та згідно зі статтями 2654, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            1. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради Скадовського району Херсонської області згідно з додатком 1.

2. Затвердити Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради Скадовського району Херсонської області згідно з додатком 2.

3. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради Скадовського району Херсонської області згідно з додатком 3.

4. Затвердити Графік роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» згідно з додатком 4.

5. Внесити зміни до структури та чисельності апарату виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради та її виконавчих органів, затверджених рішенням позачергової четвертої сесії сільської ради восьмого скликання від 24.12.2020 року № 34, наступного змісту:

- Назву «Відділ надання адміністративних послуг» замінити на «Відділ «Центр надання адмінівстративних послуг».

6. Вважати такими, що втратили чинність:

- п.2 «Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради Скадовського району Херсонської області згідно з додатком 2. », затверджений рішенням сорок восьмої сесії сьомого скликання № 307 від 10 жовтня 2019 року «Про утворення Центру надання адміністративних послуг та затвердження Положення про нього»;

- п.3.6 «Про Положення відділу надання адміністративних послуг», затверджений рішенням  четвертої сесії восьмого скликання № 34 від 24 грудня 2021 року.

7. Секретарю виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради Скадовського району Херсонської області Чорній В.Ю. з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття даного рішення оприлюднити його на офіційному сайті виконавчого комітету Новомиколаївської сільської  ради.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну  комісію  з питань соціально-економічного розвитку громади, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків і зборів, інвестиційної політики, промисловості, підприємництва, сфери послуг, житлово-комунального господарства, комунальної власності та регуляторної діяльності (Голова постійної комісії -  Бурячок В.А.).

 

      

Новомиколаївський

сільський  голова                                                                                      П. ГУЛИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                                              до рішення позачергової десятої

                                   сесії Новомиколаївської                                                            сільської

                                                                                              ради восьмого скликання від

                                                                                              від 12.03.2021 року № 109 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради

Скадовського району Херсонської області

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» (далі Центр) виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради Скадовського району Херсонської області який утворено у складі виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради є структурним підрозділом без  статусу юридичної особи, в якому надаються адміністративні послуги згідно з визначеним Переліком (додаток4).

   1.2. Відділ є підконтрольним і підзвітним Новомиколаївській сільській раді Скадовського району Херсонської області,  підпорядковується виконавчому комітету та сільському голові.

            1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається  Новомиколаївською сільською радою  Скадовського району Херсонської області (далі – Рада).

   1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр.

            1.5. Рада створює умови для якісної роботи та підвищення кваліфікації працівників Центру, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, інтернетом, сучасними засобами оргтехніки для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.

  1.6. Працівники Центру призначаються сільським головою, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження та обов’язки щодо здійснення повноважень у сфері надання адміністративних послуг та державної реєстрації.

   1.7. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) можуть здійснювати прийом представники органу соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, інших суб’єктів надання адміністративних послуг, суб’єктів надання послуг електро-, газопостачання, комунальних підприємств.

   1.8. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою. Він включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

   1.9. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень у межах сіл Новомиколаївка та Михайлівка можуть утворюватися віддалені місця для роботи адміністраторів, у яких забезпечується надання адміністративних та інших послуг відповідно до визначеного переліку. Прийняття рішення про утворення віддалених місць для роботи адміністраторів, їх місцезнаходження, графік  роботи, переліки адміністративних та інших послуг приймаються на сесії сільської ради.

   1.10. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

            1.11. Юридична адреса ЦНАП: 75712, проспект Миру,26. с.Новомиколаївка, Скадовський район, Херсонська область.

 

2. ЗАВДАННЯ І ФУКЦІЇ ЦЕНТРУ

 Основні завдання центру:

   2.1. Організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг.

   2.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання.

   2.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі.

   2.4. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

   2.5. Здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру.

   2.6. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

   2.7. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону.

   2.8. Реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади.

   2.9. Організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру.                                                                                                                                                           

   2.10. Проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до закону.

   2.11. Вчинення відповідно до закону нотаріальних дій, які вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів

            2.12. Надання послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі іноземним, незалежно від їх підпорядкування, відомчої належності, організаційно-правової форми і форми власності, місцезнаходження.

   2.13. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – до представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

            2.14. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

   2.15. Здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

 

 Основні завдання керівника Центру:

            2.16. Керівництво діяльністю Центру, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності.

            2.17.  Організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

   2.18. Представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями.

   2.19. Координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що  залучаються до його роботи.

   2.20. Організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів.

   2.21. Сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій сільському голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру, внесення пропозицій сільському голові щодо преміювання працівників Центру.

   2.22. Організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови.

   2.23. Виконання функцій адміністратора Центру.

   2.24. Планування роботи Центру.

   2.25. Розроблення Положення про Центр, у разі потреби – змін і доповнень, подання їх на затвердження в установленому порядку.

   2.26. Звітування про проведену роботу Центру.

   2.27. Забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників ЦНАП;

   2.28. Виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується  сільським головою.

 

 Основні завдання Адміністратора  Центру

   2.29. Адміністраторами Центру є усі посадові особи органу, що утворив Центр, які входять до складу Центру і основними завданнями яких є:

   1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

   2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

   3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

   4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

   5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

   6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

   2.30. Адміністратор  виконує  інші повноваження відповідно до посадової інструкції.

   2.31. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

   2.32. Адміністратор має право:

   1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

   2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

   3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

   4) посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

   5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

3.ПРАВА ЦЕНТРУ

  3.1. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності  Центру  з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації.

  3.2. Здійснювати володіння, користування майном, переданим Центру згідно з актом приймання – передачі.

  3.3. Брати участь в сесійних засіданнях сільської  ради, її виконавчого комітету, нарадах, інших зібраннях, які проводяться в сільській  раді.

  3.4. Одержувати від посадових осіб у порядку, встановленому в сільській  раді, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Центр  завдань.

  3.5. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших органах для сприяння здійсненню покладених на Центр  завдань.

  3.6. Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів, що стосуються Центру.

  3.7. Центр взаємодіє з представниками районного ЦНАП, інших територіальних громад в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ.

  4.1. Центр виконавчого комітету Новомиколаївської сільської  ради очолює начальник, який  здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе відповідальність за організацію та результати діяльності сектору  перед виконавчим комітетом  сільської ради;

  4.2. Начальник  Центру   призначається на посаду та звільняється з посади сільським  головою   за результатами  відбору  конкурсної комісії у порядку, передбаченому чинним законодавством про службу в органах місцевого самоврядування  чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

  4.3. На посаду начальника ЦНАП  призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі не менше двух років або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та органійзацій незалежно від форми власності не менше трьох років.

            4.4. Посадові особи ЦНАП  призначаються та звільняються з посади головою  Новомиколаївської сільської ради за результатами  відбору  конкурсної комісії у порядку, передбаченому чинним законодавством про службу в органах місцевого самоврядування  чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

  4.5. В Центрі працюють державні  реєстратори відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

  4.6. Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

  4.7. Відбір кандидатур на  посади адміністратора та реєстратора проводиться на конкурсній основі.

  4.8. На посаду  адміністратора призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту спеціаліста, бакалавра.

            4.9. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації.

   4.10. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  5.1. Діяльність Центру ґрунтується на засадах законності, персональної відповідальності, взаємодії з органами виконавчого комітету.

  5.2. Начальник Центру  несе персональну відповідальність за:

  1) своєчасне і якісне виконання завдань та здійснення відповідних повноважень відділу;

  2)  відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

  3) виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету;

  4) своєчасне подання відомостей, повідомлень, інформації відповідним державним службам;

  5) дотримання Центром Конституції України Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

  6) покладання на начальника та працівників Центру обов’язків, що не належать до їх компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, не допускається.

  7) втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність Центру пов’язану з наданням адміістративних послуг та проведенням державної реєстрації прав, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно законом.

  8) посадові особи, які працюють у Центрі  не несуть відповідальність за недостовірність та недійсність поданих фізичною/юридичною особою або суб’єктом господарювання (їх представниками) документів (їх копій) для отримання адміністративних послуг та державної реєстрації.

  9) посадові особи ЦНАП несуть відповідальність за порушення Конституції та Законів України, інших нормативно-правових актів України згідно чинного законодавства.

  10) посадові особи  ЦНАП  несуть відповідальність за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій по охороні праці та протипожежній безпеки.

 

6.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  6.1. Кошти, отримані за державну реєстрацію та надання адміністративних послуг зараховуються до сільського бюджету.

  6.2. Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

  6.3. Покладання на Центр обов’язків непередбачених цим Положенням, не допускається.

7.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   7.1. Структура та чисельність Центру  затверджується рішенням сесії. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Новомиколаївській сільській раді можуть бути утворені територіальні підрозділи Центру, віддалені  робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг та державної реєстрації відповідно до Переліку та згідно з рішенням сесії Ради. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

            7.2. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр і визначаються відповідно до законодавства Радою.

            7.3. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та сільського бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

  7.4. Зміни і доповнення до Положення вносяться в установленому для його прийняття порядку.

 

 

 

 

                                  

 

 

                                                                  

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора