Новомиколаївська сільська військова адміністрація
Скадовського району Херсонської області

Використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь

Дата: 11.11.2021 14:22
Кількість переглядів: 1510

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, які спрямовуються для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

3. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь за рахунок бюджетних коштів (далі - субсидія) надається сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми і форми власності та фізичним особам - підприємцям (далі - отримувачі):

стосовно яких не порушено справ про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

які не мають на 1 число місяця, в якому приймається рішення про включення до зведеної відомості отримувачів субсидії, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС.

4. Субсидії надаються отримувачам на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік, у розрахунку на один гектар оброблюваних угідь, на яких вирощувались гречка, жито, просо та овес (за винятком післяукісних культур), у розмірі до 5000 гривень на один гектар, але не більше ніж на 300 гектарів оброблюваних угідь одним отримувачем.

5. Сума субсидії, що надається протягом одного бюджетного року отримувачу та пов’язаним із ним особам у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України за культурами, передбаченими пунктом 4 цього Порядку, не може перевищувати більше ніж 10 тис. розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Отримувач, що претендує на отримання державної підтримки за видами культур, передбаченими пунктом 4 цього Порядку, зобов’язаний подати разом з документами для отримання субсидії інформацію про всіх пов’язаних із ним осіб, які протягом бюджетного періоду є отримувачами субсидії, а також про зміни стосовно таких пов’язаних осіб.

6. Види культур, які субсидуються у поточному році, розмір субсидії та розподіл бюджетних коштів за культурами, їх перерозподіл протягом року з урахуванням фактичного подання документів для отримання субсидії затверджуються наказом Мінагрополітики.

Площі посівів сільськогосподарських культур, на які виділено субсидію новоствореним фермерським господарствам за рахунок коштів бюджетної програми “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “фінансова підтримка розвитку фермерських господарств”, не підлягають виділенню субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь за напрямом “державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь”.

7. Для надання субсидії:

Мінагрополітики утворює комісію, яка є постійно діючим органом (далі - комісія Мінагрополітики), затверджує її склад, положення про неї, форми заявки на отримання субсидії, акта про висів насіння, акта про збір врожаю, зведеної відомості про виплату субсидії отримувачам, що формуються відповідно до цього Порядку, та форми звітності, передбачені цим Порядком;

структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, утворюють обласні комісії з прийняття рішень щодо виплати субсидії, затверджують їх положення та склад (далі - обласні комісії).

Перевірка на відповідність отримувача вимогам, зазначеним в абзаці другому пункту 3 цього Порядку, здійснюється шляхом отримання обласними комісіями відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань перед формуванням зведеної відомості отримувачів субсидії.

Перевірка на відповідність отримувача вимогам, зазначеним в абзаці третьому пункту 3 цього Порядку, здійснюється обласними комісіями шляхом надсилання відповідного запиту до ДПС перед формуванням зведеної відомості отримувачів субсидії.

8. Отримувачі для отримання субсидії подають до 15 листопада до обласних комісій у паперовому вигляді такі документи:

заявку на отримання субсидії;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

письмове підтвердження, що отримувачу в поточному році не виділялася субсидія новоствореним фермерським господарствам за рахунок коштів бюджетної програми “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “фінансова підтримка розвитку фермерських господарств” на площі посівів сільськогосподарських культур, на які надається субсидія;

письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання та/або нецільового використання;

акт про висів насіння;

заключний звіт про підсумки сівби під урожай поточного року (форма № 4 с/г);

акт про збір врожаю.

Обласні комісії перевіряють:

наявність повного пакета документів;

достовірність наведених у поданих документах даних;

відповідність отримувача вимогам, визначеним абзацами другим і третім пункту 3 цього Порядку.

Документи, подані не в повному обсязі або оформлені неналежним чином, повертаються обласною комісією отримувачу в десятиденний строк.

Заявка та документи, що додаються до неї, зберігаються у структурних підрозділах облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, протягом трьох років.

9. Обласні комісії незалежно від результатів розгляду документів забезпечують надходження до Мінагрополітики до 1 грудня зведених відомостей отримувачів субсидії, висновків за результатами аналізу отриманих документів та актів, а в разі надходження відповідного запиту Мінагрополітики - інших підтвердних документів.

Вчасно поданими вважаються документи, які надійшли до Мінагрополітики та зареєстровані в системі електронного документообігу до 1 грудня включно.

Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

10. Комісія Мінагрополітики опрацьовує документи, які надійшли від обласних комісій, і здійснює до 10 грудня з урахуванням наявних бюджетних асигнувань за відповідним напрямом пропорційний розподіл бюджетних коштів для надання субсидії в розрізі кожного отримувача, який затверджується наказом Мінагрополітики, та інформує їх про прийняте рішення.

На підставі затвердженого розподілу коштів Мінагрополітики спрямовує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, протягом трьох банківських днів з дати отримання бюджетних коштів від Мінагрополітики здійснюють їх розподіл між отримувачами в межах отриманих бюджетних коштів та подають органам Казначейства зведену відомість отримувачів субсидії і платіжні доручення на виплату субсидії шляхом перерахування їх з рахунків, відкритих в органах Казначейства, на поточні рахунки отримувачів, відкриті в банках.

11. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання та/або нецільового використання бюджетних коштів отримувач повертає отримані бюджетні кошти до державного бюджету і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.

12. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.

14. Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, надсилають щороку до 1 лютого наступного бюджетного періоду до Мінагрополітики узагальнену інформацію в розрізі отримувачів про використання коштів для виплати субсидії.

15. Мінагрополітики подає після закінчення бюджетного періоду до Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників із результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у строки, визначені законодавством.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора