Новомиколаївська сільська військова адміністрація
Скадовського району Херсонської області

Про внесення змін до Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Новомиколаївській громаді на 2024 – 2025 роки

Дата: 30.04.2024 13:30
Кількість переглядів: 16

Фото без описуФото без опису

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника Новомиколаївської сільської військової адміністрації

від 30 квітня 2024 року № 16-ОД

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

СПРИЯННЯ ФУНКЦІОНУВАННЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЯК ДЕРЖАВНОЇ  В  УСІХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ В НОВОМИКОЛАЇВСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

на 2024 – 2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОМИКОЛАЇВКА 2024

 

 

ЗМІСТ

 

1.

Паспорт Програми сприяння функціонуванню української мови як державної в Новомиколаївській територіальній громаді на 2024 – 2025 роки (далі – Програма)

 

 

 

 

2.

Визначення проблемних питань, на розв’язання яких спрямовано Програму

 

 

3.

Мета Програми

 

 

4.

Шляхи розв’язання проблем

 

 

5.

Результативні показники виконання завдань і заходів Програми

 

 

6.

Обсяги та джерела фінансування

 

7.

Координація та контроль за ходом виконання  Програми

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми сприяння функціонуванню української мови

як державної в усіх сферах суспільного життя

в Новомиколаївській територіальній громаді на 2024 – 2025 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Новомиколаївська військова адміністрація Скадовського району Херсонської області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення начальника Херсонської обласної військової адміністрації                        від 18.05.2023 року № 110 (пункт 3)

3.

Розробник Програми

Відділ освіти,  культури, молоді та спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я та гуманітарного забезпечення виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради

4.

Підстава для розробки

Програми

- ст. 10 Конституції України;

- Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної “;

- Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

- Закон України “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або меншин”;

- Декларація про державний суверенітет України”;

- Європейська Культурна Конвенція;

- Указ Президента України “Про Конвенцію державної мовної політики”

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти,  культури, молоді та спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я та гуманітарного забезпечення виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради

6.

Співвиконавці Програми

Структурні підрозділи, старостинський округ, заклади освіти та культури  Новомиколаївської сільської ради

7.

Термін реалізації Програми

2024 – 2025 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет.

Інші джерела, не заборонені законодавством

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Відповідно до видатків на реалізацію завдань та заходів Програми

 

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ

Програма розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Херсонській області на 2023 – 2025 роки  (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 10, 11, 53 Конституції України, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Указів Президента України від 15 лютого 2010 року № 161/2010 «Про Концепцію державної мовної політики», від 31 травня 2018 року № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 596-р «Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» (зі змінами), від 16 грудня 2020 року № 1585-р «Про затвердження плану заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року) Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» (зі змінами), від 19 травня 2021 року № 474-р «Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року», Європейської культурної конвенції 1954 року.

Мова є великим національним чинником принципового значення, основою національного життя народу, всіх творчих сил розвитку національної культури.

Утвердження і розвиток української мови, яка згідно з Конституцією України є державною, – це та стратегічна мета, без реалізації якої неможлива подальша розбудова Української держави.

Країною-агресором упродовж багатьох років насаджалися дезінформаційні наративи про те, що Херсонщина є російськомовним регіоном. Однак за результатами Всеукраїнського перепису населення українську мову вважають рідною 73,2% населення Херсонської області, російську мову визначили рідною 24,9% населення, частка інших мов, вказаних як рідні, становить 1,8%. Найбільш численною корінною національністю від загальної кількості населення області є українці, яких 82%.

Окупаційними військами на території області здійснювалося цілеспрямоване знищення україномовної літератури в закладах освіти та культури, розграбовано їх матеріально-технічну базу, значна частина цих закладів через ворожі обстріли зазнала пошкоджень та руйнувань.

Впродовж окупації території Новомиколаївської територіальної громади  зафіксовано факти лінгвоциду української мови: з бібліотек закладів освіти вивезено та знищено підручники з історії України, української мови та літератури; знищено наочне обладнання, державну символіку; окупаційна влада здійснює навчальний процес за російськими програмами з вересня 2022 року в с. Михайлівка.

Попри моральний, психологічний та фізичний тиск окупантів, мешканці громади дотримувались і продовжують дотримуватися на тимчасово окупованій території Херсонщини проукраїнської позиції.

У Новомиколаївській територіальній громаді є потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного функціонування державної мови в таких  сферах життя, як освіта, культура, спорт і туризм, реклама, засоби масової інформації, сфера надання послуг тощо.

Необхідно й надалі створювати умови для продуктивної комунікації та взаємодії українців між собою як запоруки їх ефективного особистісного і професійного розвитку, докладати зусиль для розширення меж функціонування української мови, забезпечення її всебічного розвитку в області як об'єднавчої сили громадянського суспільства.

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

- забезпечення дотримання конституційних гарантій та створення умов для всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території Новомиколаївської громади;

- виховання шанобливого ставлення до української мови як до засобу єднання українського суспільства та зміцнення його української ідентичності;

- формування патріотизму у громадян України;

-сприяння опануванню мовою населення громади та підвищення престижу використання, посилення її ролі в українському суспільстві як засобу зміцнення державної єдності;

- захисту національного мовно-культурного та мовно-інформаційного просторів.

 

4. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

  Досягти мети Програми передбачається шляхом:

- зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвого механізму її захисту, розвитку та популяризації;

- забезпечення дотримання посадовими й службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, іншими посадовими та службовими особами вимог закону щодо обов'язковості використання державної мови під час виконання своїх посадових обов'язків, недопущення її дискримінації;

- мотивування населення громади до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проєктів;

- розроблення та відкриття мережі курсів з вивченням української мови, зокрема дистанційних та онлайн-курсів, для різних категорій осіб, у тому числі на безоплатній основі, здійснення інших заходів зі сприяння опануванню державної мови;

- подальше підвищення якості викладання державної мови в закладах освіти;

- формування цілісного національного інформаційно-культурного простору.

  Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету, а також коштом інших джерел, не заборонених законодавством.

        Програма короткострокова та передбачає розв'язання зазначених проблем і здійснення відповідних заходів упродовж 2024-2025 років.

 

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

№ з/п

Основні завдання

Термін виконання

1

Відкриття курсів вивчення української мови для посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій різних форм власності. Участь у реалізації проєкту “Курси української мови для державних службовців”

Постійно

2

Проведення семінарів, вебінарів, бесід, лекцій, майстер-класів тощо серед здобувачів освіти в закладах освіти та культури.

Постійно

3

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників з теми “Формування мовленнєвої компетентності педагога”

1 раз на рік

4

Проведення національно-патріотичних, культурно-мистецьких, інформаційних, соціально-культурних та просвітницьких заходів, які сприятимуть популяризації української мови, підвищенню престижу її використання, формуванню національної ідентичності через українську мову.

Постійно

5

Патріотична квест-мандрівка до Дня Соборності України «Захід, схід – одна країна!», Патріотична година «Соборність України: під прапором волі», Патріотичний код «Яка ж вдалась сьогодні днина! Що хочеться співать пісень. Моя соборна Україна знов зустрічає новий день!»

Січень

 

6

Міжнародний день рідної мови Мовознавчий марафон «Рідна мова – чарівниця душі народної скарбниця», «Нащадкам мову передам, як скарб…» Конкурс проєктів «Обирай українську!»

Онлайн-зустріч із україномовними амбасадорами, Стрим-бесіда «Українська-мова Перемоги!»

Сімейний мовний майстер-клас «Свідомий українець» (правила, яких потрібно дотримуватися в сім’ях під час переходу на українську мову) (5-11 кл.)

Лютий

 

7

Інтелектуальна гра-конкурс «Мово українська, мово солов’їна» (5-11 класи)

Лютий

 

8

Літературно-мистецький круїз: «Бронзовий родовід генія: пам’ятники Т.Г. Шевченка в Україні та за кордоном»

Онлайн флешмоб «Єдиній рідній мові – БУТИ!» (5-9 кл) (складання загадок і створення колажів про відомих діячів культури, мистецтва та історії)

Березень

9

Всесвітній день поезії (21.03). Поетична зустріч поетів-початківців рідного краю «Все, що душа довірила словам», Онлайн конкурс читців авторського вірша про Україну.

Вечір української поезії «Заходь зігрітися!» (онлайн-зустрічі) (9-11 кл.)

Березень

 

10

Батьківський лекторій «Книга в родині. Що і як читають діти. Лабораторія читацького смаку «Книги з присмаком успіху»

Березень

11

Міжнародний день дитячої книги

Презентація улюбленої дитячої книги

Акція «Подаруй бібліотеці книгу», Година спілкування «12 книг-12 місяців», онлайн виставка –подорож «Читай зі смаком»

Квітень

 

12

Віртуальна екскурсія до бібліотеки  «Націю формує книга» до Всесвітнього дня книги i авторського права  Бібліотечний урок «Хліб годує тіло, а книга – розум»

Квітень

 

13

Батьківський лекторій «Українські народні традиції у сімейному вихованні», «Спадщина наших предків: збереження народних традицій у сучасному світі»

Тематична декада «Українська – код нації»

Квітень

14

Участь у Південному фестивалі книги та читання “Південний Миколай”

Щорічно

15

«Шевченківські дні» (08-09.03) Інсталяція  «Кобзар» - святиня українського народу, Шевченківські читання «Ми з Кобзаревого роду», Виставка-пам'ять «Шевченківські думи переживуть віки»

 

Березень

 

16

Цикл  заходів  «Національний скарб – знання» до Міжнародного  дня грамотності (08.09). Уроки грамотності «Грамотність – важливий аспект життя людини» (1-9 кл.)

Віртуальний творчий кластер «Поезія сильних духом» (запис відео продекламованої напам’ть поезії: про мову й актуальні питання сьогодення, які увиразнюють силу духу українців) (10-11 кл.)

Конкурс учнівських проєктів «Від мови – до ідентичності та традицій» (участь у заході передбачає запис відео на 1,5-2 хв., у якому учні розказують про історію походження та значення свого прізвища) (9-11 кл.)

Вересень

 

17

Фестиваль патріотичного Українського Слова, присвячений Дню українського козацтва

Жовтень

 

18

МІЖНАРОДНИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Жовтень

 

19

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА

Жовтень

 

20

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

Жовтень

 

21

День української писемності та мови. (09.11) День Преподобного Нестора-літописця Печерського Інформ–година «Краса і сила українського слова», Мовознавчий гравіккон «Мелодійна, багата, розмаїта», (8-9кл.) Інтелект забава «Мовні викрутаси» (5-7кл.)

Листопад

 

22

Квест-батл між учителями та учнівським самоврядуванням «Мовознавча країна» до Дня  української писемності та мови (09.11)

Листопад

 

23

XIX Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок»

з української мови та літератури

Листопад

 

24

Мовний курс «Єдині». Мова - це наш культурний фронт. Розмовні клуби та вебінари

Постійно

25

Проведення мовно-виховних заходів у закладах освіти та культури (свята рідної мови, дитячі ранки, виховні години, конкурси знавців української мови, вікторини тощо)

Постійно

26

Проведення заходів з популяризації читання серед населення громади, забезпечення доступу до безплатних онлайн-курсів у бібліотеках та клубних закладах громади

Постійно

27

Поповнення фондів бібліотек творами національної та світової художньої літератури, довідниками, науково-популярними виданнями з різних галузей знань, виданих українською мовою, створення у бібліотеках постійних книжкових виставок, тематичних стендів, переглядів літератури.

Постійно

28

Розміщення друкованої соціальної реклами, спрямованої на популяризацію української мови, на зовнішніх рекламних носіях, у громадському транспорті тощо.

Постійно

29

Заходи з очищення публічного простору Новомиколаївської сільської ради від маркерів русифікації та тоталітаризму (таблички, дорожні знаки, вказівки, перейменування вулиць)

Постійно

30

Моніторинг функціонування української мови в різних сферах суспільного життя Новомиколаївської сільської ради Скадовського району Херсонської області

Постійно

31

Участь у ресурсах для онлайн-спілкування

професійної спільноти вчителів української мови

Постійно

32

Розміщення та розробка роликів, буклетів, постерів, брошюр, щотижневиків  щодо популяризації україномовної літератури в соціальній мережі «Фейсбук»

Постійно

33

Дотримання норм законодавства щодо мови в освітньому та виховному процесах в закладі освіти

Постійно

34

Проведення мовно-виховних заходів:

 

Клуб любителів голосного читання "Читаємо з радістю".

Користування українським культурним фондом Волинського інституту «Мистецтво – інструмент інклюзивного навчання для розвитку обдарованості та пізнавальної сфери у дітей з особливими освітніми потребами».

Флешмоби «Фантазія і ще раз фантазія», «Віват, книго!», «Час читати».

Залучення учнів початкових класів до користування безкоштовними українськими електронними бібліотеками: українська та зарубіжна література українською мовою “Shift Library CMS” http://lib.shiftcms.net/, дитяча публічна онлайн-бібліотека “Читанка” http://chytanka.com.ua/

 

Протягом року

 

 

35

Ранкові кола в початковій школі:

Турнір кмітливих та допитливих "Хто книжки читає, той усе на світі знає".

«Раннє читання» за методикою Овіда Декролі.

Зустрічі за круглим столом: “Поспілкуємося разом”.

Інформ-фуршет "П’ятнадцять хвилин у бібліотеці".

«Коло читання» (створення особливої системи навчальних занять з літератури, пов'язаної з усвідомленням сенсу вивчення даного предмета).

Розроблення буклету «Залучення дітей до проведення часу з книгою».

"Літературні новини", «Прочитай і розкажи товаришу».

Обмін-бюро "Книжковий бартер".

Читання електронних журналів «Казковий вечір».

Пізнавальна гра "Лотерея-ерудит".

Зустрітись із актуальною книгою «Чат для дівчат».

Робота з учнями «Створення дитячої читацької полички вдома».

Робота з афоризмами, цитатами, ведення зошита «Мудрі думки».

Протягом року

36

Участь у  Південному фестивалі рідної мови

«Рідна мова - шлях до перемоги!»

(за умови онлайн-проведення)

Лютий

37

Участь в обласному літературному турі

«Книгомандри» за участю українських сучасних

видатних письменників (за умови онлайн-проведення)

2025

38

Співпраця  у  ресурсі для онлайн-спілкування

професійної спільноти вчителів української мови

Постійно

39

Участь педагогічних працівників у майстер-класах, педагогічних студіях для вчителів 3 питань викладання української мови як державної та з викладання навчальних предметів українською мовою

Постійно

40

Поповнення фондів бібліотек закладу освіти кращими творами національної та світової художньої літератури, довідковими, науково-популярними виданнями з різних

галузей знань українською мовою.

Після деокупації

41

Залучення учнів початкових класів та їх батьків до роботи з цифровим підручником eKidz.eu.

Протягом року

 

Виконання завдань та реалізація заходів Програми, що передбачають популяризацію української мови, культури та історичної свідомості української нації через найширший спектр культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних заходів, сприятиме розвитку та функціонуванню української мови на території Новомиколаївської громади.

 

6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься коштом  місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 

  1. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Забезпечення координації й контролю за ходом виконання Програми покладається на відділ освіти,  культури, молоді та спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я та гуманітарного забезпечення виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради.

Співвиконавці Програми щороку до 01 січня звітують про виконання Програми до відділу освіти,  культури, молоді та спорту, соціального захисту населення, охорони здоров’я та гуманітарного забезпечення виконавчого комітету Новомиколаївської сільської ради.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора